Energiedelen

Het blijft het meest voordelig om de elektriciteit die je opwekt zelf te verbruiken. Wanneer je toch meer elektriciteit opwekt met je installatie dan je verbruikt, is ‘Energiedelen’ mogelijks iets voor jou.

Wat is Energiedelen?

Binnen zogenaamde ‘energiegemeenschappen’, kunnen deelnemers hun zelf geproduceerde energie (energie opgewekt door hun zonnepaneelinstallatie) delen met andere deelnemers van dezelfde gemeenschap. Ook gebruikers die om praktische (bijvoorbeeld geplande verbouwingswerken, een slechte dakoriëntatie) of financiële redenen zelf geen energie kunnen produceren, kunnen die gedeelde energie afnemen uit de gemeenschap.

Er bestaan verschillende soorten van energiedelen. Zo is het momenteel al mogelijk energie te delen binnen één gebouw. De opgewekte zonne-energie kan dus verdeeld worden over de verschillende bewoners van eenzelfde appartementsgebouw. Hiervoor is er geen tussenkomst van een rechtspersoon of een vergunning nodig.

Vanaf juli 2022 zal ook peer to peer verkoop of persoon aan persoon verkoop mogelijk zijn. Hierbij kan je de energie die je niet gebruikt verkopen aan je buur, een familielid of vriend. Uiteraard kan je er ook voor kiezen om dit gratis te geven. Deze vorm van energiedelen vereist eveneens geen tussenkomst van een rechtspersoon.

In 2023 zal het mogelijk zijn om je aan te sluiten op een Vlaams distributienet, plaatselijk vervoersnet of gesloten distributienet. Binnen deze energiegemeenschap van burgers wordt het dan mogelijk energie te delen. Hiervoor is wél een tussenkomst van een rechtspersoon vereist. Deze vorm van delen maakt het mogelijk om met een groep te investeren in de aankoop van zonnepanelen.

Een andere vorm die vanaf 2023 mogelijk zal zijn is het delen via een hernieuwbare energiegemeenschap. Hiermee kan je je lokaal verenigen in een energiegemeenschap en bijvoorbeeld samen investeren in een grote batterij voor de wijk, een installatie van groene energie en nog veel meer. Deze deelnemers zijn aangesloten op een distributienet, plaatselijk vervoersnet of gesloten distributienet met een nabijheidsbeperking die de energiegemeenschap zelf bepaalt. 

Voorwaarden

Om energie te delen moet je over een digitale meter beschikken, dewelke wordt uitgelezen op kwartaalbasis. Elke deelnemer behoudt zijn individuele energieaansluiting en -meter, zo kan iedere gebruiker zelf kiezen of hij deelneemt aan een energiegemeenschap en bij welke leverancier hij zich wil aansluiten.

Meer informatie

Meer informatie over Energiedelen en updates over de mogelijkheden in 2023 kan je terugvinden op de website van de Vlaamse Overheid of van de Vlaamse netbeheerder Fluvius.

 

Geef een reactie

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *